mask

Co na temat budowy ogrodzenia mówią przepisy prawne?

Ogrodzenie jest sposobem na określenie terenu danej posesji i zabezpieczenie go przed wstępem niepowołanych osób. Takie konstrukcje nie mogą jednak powstać w dowolnym miejscu. Istnieją bowiem przepisy, które wskazują położenie płotu względem krawędzi działki, a także jego maksymalną wysokość. Co warto wiedzieć na ten temat?

 

Budowa ogrodzenia a pozwolenie

Aby wybudować ogrodzenie na swojej działce, zwykle nie trzeba mieć specjalnego pozwolenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której konstrukcja ma pełnić funkcję muru oporowego, a więc chronić grunt przed osuwaniem się. Zezwolenie jest niezbędne także w trakcie budowy ogrodzenia wokół obiektu wpisanego do rejestru budynków. Kwestia ta wygląda podobnie także w przypadku konstrukcji o wysokości przekraczającej 2,2 m.

Co ciekawe, przepisy dotyczące ogrodzeń obowiązują także w przypadku żywopłotów zasadzonych na granicach działki. Jeśli roślinność osiągnie 2,2 m wysokości, jej obecność na posesji musi zostać zgłoszona organom zarządzającym danym terenem. Niedopełnienie obowiązków może skutkować karami finansowymi, a nawet koniecznością usunięcia ogrodzenia.

 

Odległość ogrodzenia od drogi

Ogrodzenie działki nie może powstać w dowolnej odległości od drogi. W przypadku gminnych tras komunikacyjnych wymagany dystans to 6 m. Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie lub powiatowe, minimalna odległość wynosi 8 m. Zdarza się jednak, że w przypadku bardziej ruchliwych tras, konieczne jest ścięcie narożników ogrodzenia w taki sposób, by zwiększyć widoczność na skrzyżowaniu i zachować bezpieczeństwo kierowców.

Ogrodzenia często dzielą dwie posesje należące do obcych osób. Przepisy nie wskazują, gdzie dokładnie powinien znaleźć się taki płot. Nie może on jednak przekraczać granicy działki należącej do inwestora. Najczęściej sąsiedzi wspólnie opłacają budowę konstrukcji, która staje dokładnie na osi wydzielającej dwie posesje. Dzięki temu obie strony mogą korzystać z płotu, nie tracąc cennego miejsca na swojej działce.

Ikony social

logotypy