mask

Projekty

logotypy

Przedsiębiorstwo PARBET – Łukasz Arasimowicz zrealizowało projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa PARBET poprzez zakup usługi prorozwojowej ″ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (Usługi doradcze)”.

Celem projektu było skorzystanie z usługi prorozwojowej – specjalistycznej usługi doradczej (napisanie biznesplanu) w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 61 254,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 42 330,00 zł

Ikony social